Waar leren kinderen voor?
Er moet mij echt even iets van het hart...
waar-leren-kinderen-voor

Er moet mij echt even iets van het hart.

Gisteravond in het Jeugdjournaal: na schooltijd extra lessen volgen om op de citotoets op school een zo hoog mogelijke score te halen. Steeds meer kinderen gaan naar bijles.

“Alle kaarten worden gezet op de citotoets, op het cognitieve. Kennisoverdracht, uitgedrukt in meetbare resultaten. Kinderen klaarstomen voor de citotoets, niet voor het leven” Uitspraken van een inmiddels gepensioneerd directeur van een basisschool in Rotterdam.

Wat een kokervisie in Nederland!! Alles moet uitgedrukt worden in cijfers, alle resultaten moeten vergeleken en gemeten worden. Het gebeurt al bij de geboorte. Kinderen worden letterlijk gemeten en gewogen en bekeken of ze aan “de norm” voldoen. Eenmaal op school is de standaard: presteren, presteren, presteren.

Logisch dat kinderen / studenten in het voortgezet en beroepsonderwijs massaal uitvallen en lijden aan een burn-out! En andere kinderen die het niet aankunnen of afwijken van de norm, krijgen massaal etiketjes.

En dan heb ik het nog niet eens over alle kinderen die geen onderwijs kunnen volgen. Maar gedwongen thuis zitten. En dat zijn er schrikbarend véél!

Ook leerkrachten basisonderwijs – en vele anderen – geven signalen af dat het zo niet langer kan. Hoe duidelijk moet het nog worden? Hoeveel kinderen moeten er nog buiten de boot vallen of overspannen raken? Dit klinkt overdreven maar dit is echt wat er momenteel gebeurt!!

Raken kinderen op deze manier gemotiveerd om te leren? Komen ze er op deze manier achter waar ze goed in zijn, waar ze van genieten en blij van worden? Ik betwijfel het. En het raakt mij. En dat is zacht uitgedrukt.

Elk kind wordt geboren met vele schatten in zich. Vele kwaliteiten en talenten. Kinderen zelf weten dat nog niet. Het is aan ons – volwassenen – om kinderen te helpen die schatten op te graven. Door te onderzoeken en te ontdekken komen kinderen erachter wie ze in wezen zelf zijn. Waar ze goed in zijn. Daar waar je goed in bent en dat wat je goed kan, daar word je blij van. Daar gaat een kind van stralen. Dat zijn zijn innerlijke drijfveren. Met die innerlijke drijfveren kun je ontzettend veel moois brengen in de wereld. Is dat niet wat we in deze wereld zo ontzettend hard nodig hebben?! Maar ja, dan moeten de kinderen daar wel de kans voor krijgen. En dus niet steeds maar opdrachten MOETEN doen die wij als volwassenen blijkbaar zo belangrijk vinden. Wat wij belangrijk vinden, IS dat wel zo belangrijk???

Dit klinkt misschien als een naïef verhaal. Kindercoach nummer zoveel die zo nodig iets moet zeggen over talenten, kwaliteiten, drijfveren en ‘iets in de wereld brengen’.

Hoe komt het dan dat ik in mijn jarenlange ervaring als leerkracht, en nu in mijn ervaring als kindercoach kinderen veel meer zie groeien en bloeien als wij hun kwaliteiten en talenten aanspreken i.p.v. leren voor een cijfer? Ik zie dat er veel meer mogelijk is als kinderen de kans krijgen datgene te doen waar hun interesse ligt. Er worden ook steeds meer scholen gestart met een ander onderwijsconcept. Een concept waarbij het kind centraal staat in plaats van de leerstof en cijfers halen. En het is je misschien al opgevallen: er komen ook steeds meer kinder- en jongenscoaches bij! Niet omdat het een hype is! Maar omdat het echt nodig is! Er is blijkbaar een verlangen dat we anders naar kinderen gaan kijken. Kindercoaches doen dat!

Laten we vooral kijken naar het kind zelf. Laten we onze kinderen vooral ruimte geven om te onderzoeken en te ontdekken waar ze goed in zijn. Laten we ze ruimte geven hun talenten te ontplooien. Zodat ze vanuit die ervaringen kunnen groeien en bloeien. Dan hebben we geen maatschappij met overspannen kinderen en studenten. Dan hebben we geen maatschappij waarin kinderen massaal naar bijles gaan om op de citotoets hoger te kunnen scoren. Dan zijn etiketjes in veel gevallen ook niet nodig. Scheelt trouwens ook een heleboel kosten (huisarts, medicijnen).

Dan hebben we een maatschappij waarin ieder vanuit zijn talent kan leren en werken!!

Laat een reactie achter